Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2016 г. в органите на съдебната власт

2 февруари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди Въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2016 г. в органите на съдебната власт. В срок до 28.02.2017 г. органите на съдебната власт трябва да предоставят попълнения въпросник на Комисия „Бюджет и финанси“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд