Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди стратегически план за периода 2017-2019 г. на дирекция „Вътрешен одит“ и годишния план за дейността по вътрешен одит през 2017 г.

2 февруари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди стратегически план за периода 2017-2019 г. на дирекция „Вътрешен одит“ и годишния план за дейността по вътрешен одит през 2017 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд