Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разреши извършването на промени в софтуера за случайно разпределение на делата във версия за Инспектората към Висшия съдебен съвет

2 февруари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет разреши извършването на промени в софтуера за случайно разпределение на делата, разработен от „Смарт Системс 2010“ ЕООД във версия за Инспектората към Висшия съдебен съвет. Техническите и финансови параметри на доработките и поддръжката ще се уточнят между разработчика и ИВСС. Доработката е необходима, тъй като настоящата система е съобразена със спецификата на разпределението на дела в съдилищата, където се избира докладчик по делото, а не състав.

Целта е ИВСС да ползва разработената система за случайно разпределение на делата, която след съответна доработка да осигури случайно разпределение между екипите от инспектор и двама подпомагащи го експерти, проверяващи граждански дела, наказателни дела и прокуратурите. Този принцип е регламентиран в чл. 57, ал. 2 от ЗСВ, който изисква проверяващият екип да се определя на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение според поредността на постъпване на сигналите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд