Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съгласува Правила за устройството и дейността на Бюрото по защита и одобри отчет за извършените административни разходи по приложението на Програмата за защита за периода 01.07.2016 г.-31.12.2016 г.

2 февруари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет съгласува Правила за устройството и дейността на Бюрото по защита на основание чл.14в от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство.

Правилата регламентират функциите, структурата,  дейността,  организацията на работата на Бюрото по защита, както и изпълнение на мерките по Програмата за защита.

Пленумът на ВСС, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство одобри отчет за извършените административни разходи по приложение на Програмата за защита за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.

На основание ЗИД на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство Бюрото по защита е самостоятелна организационна структура при главния прокурор, който урежда устройството и правилата за дейността му съгласувано с Висшия съдебен съвет (Решение на ВСС по протокол № 36/30.07.2014 г.).

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд