Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС избра единодушно за втори мандат Асима Вангелова – Петрова за административен ръководител – председател на Районен съд – Карлово

 7 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 11 гласа подкрепа Асима Костова Вангелова – Петрова за административен ръководител – председател на Районен съд – Карлово.

Тя има над 15 години общ юридически стаж, от които над 11 години в органите на съдебната власт като съдия.

Съдия Вангелова – Петрова е мотивирана да работи за втори мандат председател на съда въз основа на натрупания от нея професионален опит в съдебната система, от дългогодишната й работа в този орган на съдебната власт и от детайлното познаване на организацията на работата му. Кандидатът отчита, че в първия си мандат като административен ръководител на Районен съд – Карлово, е осъществила по-голяма част от заложените от нея приоритети и е способствала за създаване на организация и атмосфера за осъществяване на качествена правораздавателна дейност. С участието си в конкурса тя възнамерява да запази постигнатите достижения и да допринесе за тяхното надграждане. Съдия Вангелова – Петрова набелязва като най-важни цели в бъдещата си работа отстояването на качествено и срочно правосъдие, повишаване на ефективността правораздавателната дейност и на административните услуги, поддържане на добър микроклимат, подобряване на материално-техническата база, прозрачност на дейността, улесняване на достъпа до правосъдие на гражданите, антикорупционни политики и такива за мотивиране на съдиите и съдебните служители.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд