Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия прие за сведение две становища на КСЕС

7 февруари 2017 година

Съдийската колегия на ВСС прие за сведение и реши да бъдат публикувани на интернет страницата на Съвета Становище № 18 на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС) „Положението на съдебната власт и отношението й с останалите власти в държавата в модерната демокрация“ и Становище № 19 на КСЕС за ролята на председателите на съдилища.

Съдийската колегия отправи молба до председателя на Окръжен съд – Бургас, в качеството му на административен ръководител на пилотен съд от Мрежата от пилотните съдилища към Европейската комисия за ефективност в правосъдието (CEPEJ), своевременно да уведомява Колегията за всички предстоящи участия в срещи, с оглед правомощията на Колегията да организира и координира участието на съдии, в международното правно сътрудничество, съгласно чл. 30, ал. 5, т. 15 от Закона за съдебната власт.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд