Постоянни комисии
КОМИСИИ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ
Актуални събития и съобщения
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ В КОНКУРСИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И ПРЕМЕСТВАНЕ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА – ГРАЖДАНСКА, ТЪРГОВСКА И НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

 

      С оглед оптимизиране организацията по провеждане на събеседванията в конкурсите за заемане на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, молим кандидатите, които няма да се явят на посочените от конкурсните комисии дати, да депозират своя отказ от участие своевременно в администрацията на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд