Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Доклади от международни участия на членове на мрежата

Доклад от Мариета Неделчева - съдия в Специализирания наказателен съд, национално лице за контакт за Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка в Европейската съдебна мрежа, от участието ѝ в 41-та регулярна среща на звената за контакт на Европейската съдебна мрежа, проведена в периода 11-12.02.2020 г. в гр.Хага, Нидерландия

Доклад от Светла Даскалова-Василева и Светослава Колева-Ангелова – съдии в Окръжен съд-Варна, членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактни точки на България в Европейската съдебна мрежа по наказателни дела, от 53-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, проведена в периода 19-23 ноември 2019 г., в гр. Хелзинки, Финландия

Доклад от Мариета Неделчева – съдия в Специализирания наказателен съд, от участие в 26-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 22-23 май 2019 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Мариета Неделчева – и. ф. административен ръководител на Специализирания наказателен съд, от участие в 25-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 14 – 15 ноември 2018 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд гр. Варна, и.ф. национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, от участие в международно обучение по проект „Съдебно сътрудничество по наказателни дела и електронни IT данни в ЕС“ (JUD-IT), проведено на 5-6 ноември 2018 г. в гр. Флоренция, Италия

Доклад от Мариета Неделчева - и.ф. председател на Специализирания наказателен съд и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, от участието ѝ в 24-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 23-25.05.2018 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, национално лице за контакт в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и лице за контакт на Европейската съдебна мрежа, от участие в заседание на работна група към Съвета на ЕС „Сътрудничество по наказателноправни въпроси“ (COPEN), формат „Приятели на председателството“ и тристранни преговори по предложението за Регламент относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация, проведена в периода 18-21 март 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, национално лице за контакт в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и лице за контакт на Европейската съдебна мрежа, от участие в триалог и технически срещи по предложението за Регламент относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация, в периода 06-08.03.2018 г., в гр. Брюксел, Белгия

Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна, национално лице за контакт в Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и лице за контакт на Европейската съдебна мрежа, от участие в заседание на работна група към Съвета на ЕС формат „Сътрудничество по наказателноправни въпроси“ (COPEN), код Е.14, в периода 11-14.02.2018 г., гр. Брюксел, Белгия. 

Доклад от Мариета Неделчева – зам.- председател на Специализирания наказателен съд, член на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактна точка по въпросите на престъпленията срещу човечеството, военните престъпления и геноцид в Националната координационна система на България в Евроджъст, от участието ѝ в 23-та среща на Мрежата и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 24-27.10.2017 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – гр. Варна, национално лице за контакт в НСММСНДРБ, заместник-председател на екипа за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС по Регламента за взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация, от участие в заседание на работна група към Съвета на ЕС „Сътрудничество по наказателноправни въпроси“ (COPEN) и формат „Приятели на председателството“, проведени съответно на 04.09.2017 г. и 05.09.2017 г. в гр. Брюксел, Белгия, за обсъждане на предложението за Регламент за взаимно признаване на решения за обезпечаване и конфискация.

Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – гр. Варна, национално лице за контакт в НСММСНДРБ, лице за контакт на Европейската съдебна мрежа, относно участие в заседание на работна група към Съвета на ЕС „Сътрудничество по наказателноправни въпроси“ (COPEN) на 15.06.2017 г. за обсъждане на проекта на Регламент за взаимно признаване на решения з конфискация и обезпечаване

Доклад от Мариета Неделчева – заместник председател на Специализирания наказателен съд, от участието ѝ във Втората среща на Регионалната експертна работна група за укрепване на способностите за употреба на техники за разследване и прекъсване на незаконните финансови потоци, произтичащи от незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа, проведена в гр. Будва, Черна гора, в периода 25-28 април 2017 г.  

Доклад от Татяна Грозданова – съдия в Софийски окръжен съд, и Светла Даскалова-Василева – съдия в Окръжен съд – гр. Варна, членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактни точки на Европейската съдебна мрежа, от участие в интензивно обучение по юридически английски език за контактните точки от държавите членки на ЕС, в периода 04 -08 април 2017 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Мариета Неделчева - заместник-председател на Специализирания наказателен съд, от участие в 22-ра среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, в периода 29.03.2017 г. - 30.03.2017 г., гр. Хага, Кралство Нидерландия

Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд – гр. Варна, национално лице за контакт в НСММСНД, лице за контакт на Европейската съдебна мрежа, относно участие в 38-та Редовна среща на Европейската съдебна мрежа, в периода  21.02.2017 г. – 23.02.2017 г. в гр. Хага, Нидерландия

Доклад от Татяна Грозданова - съдия в Софийски окръжен съд, и Татяна Гьонева - съдия в Окръжен съд - гр. Стара Загора, членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и контактни точки за Европейската съдебна мрежа, от участие в 47-ма Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, проведена в периода 21-23 ноември 2016 г. в гр. Братислава, Словакия

Доклад от Ангелина Лазарова - съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, от участие в конференция на тема „Превенция и борба с корупцията в съдебната власт и прокуратурата  в Югоизточна Европа“, проведена в периода 31.10.2016 -02.11.2016 г. в гр. Букурещ, Румъния

Доклад от Ангелина Лазарова- съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела, от участие в експертна работна среща относно противодействието на незаконното превеждане на мигранти в Югоизточна Европа, проведена в периода 16-18 ноември 2016 г. , в гр. Белград, Република Сърбия

Доклад от Ангелина Лазарова – съдия в Апелативен съд гр. Варна и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, от участие в регионален семинар по засилване на трансграничното сътрудничество за противодействие на престъпленията, свързани с незаконната миграция в Западните Балкани, проведен в периода 30 август – 2 септември 2016 г., гр. Подгорица, Черна гора

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд