Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Евелина Папазян – Ангелова от длъжността „заместник на административния ръководител – заместник – председател“ на СГС

14 февруари 2017 година

Съдийската колегия на основание чл. 175, ал. 7, изречение първо от Закона за съдебната власт, освободи Евелина Торос Папазян – Ангелова – съдия в Софийски градски съд, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник – председател“ на Софийския градски съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд