Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи единодушно петима изпълняващи функциите заместник – председател на Софийския районен съд

 

14 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи петима изпълняващи функциите заместник на административния ръководител – заместник – председател на Софийския районен съд.

Съдийската колегия на ВСС избра за изпълняващ функциите „заместник на административния ръководител – заместник – председател“ единодушно с 11 гласа „за“ Йоана Милчева Генжова, Петя Данаилова Петкова, Даниела Петрова Попова, Даниела Божидарова Александрова и Валентин Тодоров Борисов. Петимата са съдии в Софийския районен съд. Те ще изпълняват длъжността до назначаване на титуляр.

От 01.02.2017 г. съдът няма заместници на изпълняващия функциите административен ръководител, поради подадени оставки. Софийският районен съд е най-големият с 836 работещи в него, от които 188 съдии, 31 държавни съдебни изпълнители, 21 съдии по вписванията и 596 съдебни служители. Той е и най-натовареният съд в съдебната система, поради което осъществяването на дейността му е практически невъзможно без разпределение на административните функции.

Петимата кандидати за изпълняващи функциите „заместник – председател“ на съда са предложени от Стефан Милев – изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Софийския районен съд. Той се мотивира, че всеки от тях се отличава с професионалните си качества, с бързина на разглеждане на съдебните производства в условия на свърхнатовареност в СРС, с качеството на постановените съдебни актове, както и с безупречна репутация и авторитет.  Според г-н Милев като негови заместници те ще бъдат полезни за административната дейност на съда.

Подкрепа за техните кандидатури е дадена от Общото събрание на съдиите в Софийския районен съд.

        

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд