Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи трима съдии в районни съдилища

14 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи трима съдии в районни съдилища във връзка с влязло в сила отменително решение по административно дело №13865/2015 г. на Върховния административен съд относно конкурс за първоначално назначаване в районните съдилища.

Съдийската колегия на основание чл. 160 и чл. 184а, ал. 4 от Закона за съдебната власт във връзка с §209 от ПРЗ на ЗСВ, назначи Кристиана Стоянова Кръстева на длъжност „съдия“ в Районен съд – Добрич, Мирослав Руменов Саневски на длъжност „съдия“ в Районен съд – Дупница и Надя Величкова Маринова на длъжност „съдия“ в Районен съд – Сливен. Назначенията влизат в сила, считано от датата на встъпване в длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд