Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра за втори мандат Румен Бончев Попов за административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Пловдив

15 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС единодушно избра за втори мандат Румен Бончев Попов за административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура, гр. Пловдив.

Прокурор Румен Попов има над 16 години юридически стаж, от които 6 години като съдия.  Бил е младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура гр. Пловдив в периода от  2000 г. до 2004 г., когато е назначен на длъжност заместник-председател на Районен съд – Пловдив, в който е съдия до септември 2010 г. След това е „заместник-административен ръководител – заместник-окръжен прокурор” на Окръжна прокуратура – Пловдив, а от 2012 г. е нейн титуляр.

Прокурор Попов е награждаван два пъти от главния прокурор на Република България с отличие „Служебна благодарност” за проявен висок професионализъм и отлично изпълнение на служебните задължения.

Попов се ангажира с гарантиране на спокойна работна обстановка и прозрачност, повишаване доверието на обществото и институциите към окръжната прокуратура чрез бързо и качествено разследване, и нетърпимост към полицейско бездействие, по повод на подадени сигнали или заявления за извършени престъпления. Акцентира се върху разследванията за извършени корупционни престъпления, повишаване квалификацията на прокурорите и следователите. Ще бъдат предприети мерки за намаляване срочността на разследването по досъдебни производства наблюдавани от прокурорите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд