Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отличи Ангел Стоянов Ангелов – прокурор във Върховна административна прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен – златен”

15 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС отличи Ангел Стоянов Ангелов – прокурор във Върховна административна прокуратура с „личен почетен знак първа степен – златен” за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ прокурор Ангелов от заеманата длъжност „прокурор”, считано от 22.01.2017 г.,  поради навършване на 65 годишна възраст. Прокурор Ангелов има общ юридически стаж над 38 години, от които над 25 години на върховно ниво в Прокуратурата на Република България. Заемал е последователно длъжностите: зам. районен прокурор на Районна прокуратура Сливница, районен прокурор на Районна прокуратура Костинброд, прокурор в Окръжна прокуратура гр. София, прокурор в Главна прокуратура, а от 11.06.1998 г. и към момента прокурор, завеждащ отдел „Административно-съдебен надзор” във Върховна административна прокуратура.

Прокурорската колегия на ВСС проведе периодично атестиране на двама прокурори и повиши на място в по-горен ранг четирима прокурори.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд