Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение молби за повишаване в НСлС на двама следователи, заради изтичане на 9 месечния срок от провеждането на конкурса

15 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение молбите на Светлана Йорданова Стоянова – Вайзе  и на Силвия Борисова Русева – следователи в Следствения отдел в Специализираната прокуратура за прилагане на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като законоустановения 9-месечен срок от приключване на конкурсната процедура е изтекъл след встъпването в длъжност през м. юли 2015 г. на последния назначен кандидат за следовател в НСлС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд