Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органи на съдебната власт в Апелативен район - Велико Търново

16 февруари 2017 година

Пленумът на ВСС допълни свое решение по протокол № 39/27.10.2016 г., т. 38, с което бяха определени принципи за възлагане на правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на съдебната власт. Първият принцип, според който в съдебните палати и/или в сгради, ползвани съвместно от няколко съдилища и прокуратури, правото на стопанисване се възложи на административния ръководител на съответния съд от най-висока инстанция бе допълнен с изречението „При изрично писмено съгласие на всички административни ръководители на съответните съдилища, ползващи съвместно съдебната сграда, стопанисването й се възлага на посочения от тях административен ръководител на съд от по-ниска инстанция”.

Във връзка с приетото допълнение Пленумът възложи стопанисването на предоставените за управление на ВСС, недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район Велико Търново на съответните административни ръководители на: Окръжен съд – Велико Търново, Административен съд – Велико Търново, военно-окръжния прокурор на Военно-окръжна прокуратура – гр. София, Районен съд – Горна Оряховица, Районен съд – Свищов, Районен съд – Павликени, Районен съд – Елена; Окръжен съд – Габрово, Районен съд – Дряново, Районен съд – Севлиево, Районен съд -  гр. Трявна; Административен съд – Ловеч, Окръжен съд – Ловеч, Окръжна прокуратура – Ловеч, Районен съд – Тетевен, Районен съд – Троян, Районен съд – Луковит, Районна прокуратура – Луковит, Окръжен съд – Плевен, Районен съд – Левски, Районен съд – Никопол, Районен съд Червен бряг, Районна прокуратура – Червен бряг, Районен съд – Кнежа, Административен съд – Русе, Окръжен съд – Русе, Окръжна прокуратура – Русе, Районен съд – Бяла,

С измененията на Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт недвижимите имоти на съдебната власт преминаха в управление на Пленума на ВСС. Съгласно параграф 83, ал. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ, през м. юли 2016 г. с протоколи Министерство на правосъдието е предало на ВСС недвижимите имоти, ведно със съответните документи за собственост.

Пленумът на ВСС даде принципно съгласие кметът на Община Омуртаг да представлява Висшия съдебен съвет по Проект „Красива България” за 2017 година за реконструкция на покрив на административната сграда, в част от която се помещава Районен съд – Омуртаг.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд