Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри щатна длъжност „съдия“ в Административен съд - Сливен

16 февруари 2017 година 

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт разкри една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Сливен. Решението е взето по предложение на Съдийската колегия във връзка с молба на Владимир Иванов Първанов за освобождаването му като изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Сливен. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд