Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

16 февруари 2017 година 

Пленумът на ВСС, по предложение на Съдийската колегия, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, съкрати една щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Берковица и разкри една щатна длъжност „съдия” в Районен съд гр. Враца, считано от датата на встъпване в длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд