Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРОКУРОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

27.05.2017 г. и  03.06.2017 г.

ПОКАНА за свикване на Общо събрание
СПИСЪК НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРОКУРОРИ по реда на чл. 29 д, ал. 1 от ЗСВ и чл. 5 от Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите прокурорите и следователите (Публикуван на 02.03.2017 г.)
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЗА ИЗБОРНИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ОТ
КВОТАТА НА ПРОКУРОРИТЕ

Име, презиме, фамилия Заемана длъжност в ОСВ Предложение
1 Огнян Пеев Дамянов Прокурор в ОП - Разград ВСС-4033/17.03.2017г.
(публикувано на 20.03.2017г.)
2 Магдален Тошев Маринов Прокурор във ВКП ВСС-4056/20.03.2017г.
(публикувано на 20.03.2017г.)
3 Гергана Найденова Мутафова Административен ръководител - районен прокурор на РП - Пловдив ВСС-4132/21.03.2017г.
(публикувано на 22.03.2017г.)
4 Пламен Иванов Марков Прокурор в АСП ВСС-4330/23.03.2017г.
(публикувано на 24.03.2017г.)
5 Георги Стойков Кузманов Прокурор в АП-Бургас ВСС-4327/23.03.2017г.
(публикувано на 24.03.2017г.)
6 Мери Десюва Найденова Прокурор във ВАП ВСС-4332/23.03.2017г.
(публикувано на 24.03.2017г.)
7 Галина Христова Стоянова Заместник на административния ръководител - заместник - апелативен прокурор на АП - София ВСС-4369/24.03.2017г.
(публикувано на 27.03.2017г.)
8 Евгени Иванов Иванов Прокурор във ВоАП ВСС-4367/24.03.2017г.
(публикувано на 27.03.2017г.)
9 Ясенка Димитрова Шигарминова Прокурор в АП - Пловдив ВСС-4364/24.03.2017г.
(публикувано на 27.03.2017г.)
10 Даниела Илиева Машева Прокурор във ВКП ВСС-4382/24.03.2017г.
(публикувано на 27.03.2017г.)
11 Пламен Василев Найденов Административен ръководител - окръжен прокурор на ОП - Перник ВСС-4384/24.03.2017г.
(публикувано на 27.03.2017г.)
12 Ивайло Стефанов Медаров Заместник на административния ръководител - заместник - окръжен прокурор на ОП - София ВСС-4400/24.03.2017г.
(публикувано на 27.03.2017г.)
13 Борислав Боби Сарафов Заместник на ​главния прокурор при ВКП ВСС-4443/27.03.2017г.
(публикувано на 28.03.2017г.)

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд