Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС изпрати по компетентност на ИВСС сигнал от двама съдии от Районен съд – Благоевград

21 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да се изпрати по компетентност на Инспектората към Висшия съдебен съвет писмо от съдиите Екатерина Николова и Владимир Пензов, адресирано до Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с ИВСС. То се отнася за административно-организационната дейност на Районен съд – Благоевград, и търси становище по въпроса, дали е допуснато поведение и нарушение по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд