Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не уважи искания на съдия от районни съдилища за преназначаване в Софийския районен съд

21 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искането на Феня Владимирова Стоянова – съдия в Районен съд – Раднево, за откриване на процедура за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт в Софийския районен съд.

Съдийската колегия не уважи и заявлението на Иван Диянов Мичев – съдия в Районен съд – Монтана, за преназначаване в Софийския районен съд по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.

Съдийската колегия на ВСС съобрази представените от Комисията по атестирането и конкурсите становища по молбите им, че не са посочили обстоятелства, които да обуславят „обоснована необходимост“ от оптимизиране на щатната численост на съдилищата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд