Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи Калин Тодоров - съдия в Районен съд – Берковица, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Враца

21 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Калин Трифонов Тодоров – съдия в Районен съд – Берковица, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Враца, считано от датата на вземане на решението и при довършване на започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие. Решението е във връзка с открита от Съдийската колегия по Протокол №4/31.01.2017 г. процедура по преместване по чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт

          

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд