Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи съдия Светла Драгоманска за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Административен съд – Сливен

21 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Светла Костадинова Драгоманска – заместник на административния ръководител – заместник – председател на Административен съд – Сливен, за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на съда до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Тя е определена на мястото на Владимир Иванов Първанов – съдия в Административен съд – Сливен, във връзка с негова молба за освобождаването му като изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд