Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предостави достъп на Инспектората към ВСС до Системата за измерване на натовареността на съдиите и до Централизираната система за случайно разпределение на делата

21 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да се предостави достъп на Инспектората към Висшия съдебен съвет до Системата за измерване на натовареността на съдиите /СИНС/ и до Централизираната система за случайно разпределение на делата.

Решението е във връзка с проведената среща между членове на ВСС, магистрати от Софийския районен съд и представители на ИВСС, на която бе предложено да се използва въведената през месец април с решение на ВСС норма за натовареност с цел сравнение на труда на един съдия от друг съд с три пъти по-натоварените магистрати от СРС, както и за да задълбочат инспекторите от ИВСС аналитичната част на проверките си по отношение на обективните и субективни причини за забава на съдиите в СРС при разглеждане на делата.

Решението е по предложение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ и на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд