Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2 609 заявления на кандидати за участие в конкурсните процедури за заемане на длъжностите „младши съдия”, „младши прокурор” и „младши следовател” са депозирани във Висшия съдебен съвет

21 февруари 2017 година

2 609 заявления на кандидати за участие в конкурсните процедури за заемане на длъжностите „младши съдия”, „младши прокурор” и „младши следовател” са депозирани във Висшия съдебен съвет. На 17.02.2017 г. приключи приемът на документи за участие в обявените конкурси за младши съдии в окръжните съдилища,  младши прокурори в районните прокуратури и младши следователи в следствените отдели в окръжните прокуратури. Заявления за участие в конкурса за младши съдии са подали 754 кандидати за 29 свободни длъжности, в конкурса за младши прокурори – 973 кандидати за 31 свободни длъжности и в конкурса за младши следователи – 882 кандидати за 19 свободни длъжности.

Провеждането на конкурс за младши следователи се въведе за първи път с измененията и допълненията в Закона за съдебната власт от 2016 година.

В момента се извършва проверка на документите на всички кандидати, след което Комисиите по атестирането и конкурсите към Съдийската и Прокурорската колегии ще се произнесат по допустимостта на кандидатите. Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат публикувани на интернет страницата на ВСС, като за участниците, които не отговарят на условията ще бъде посочено основанието за недопускането.

Писмените изпити ще се проведат, както следва: за младшите съдии на 08.04.2017 г., за младшите прокурори на 22.04.2017 г. и за младшите следователи на 29.04.2017 г.  в сградата на Софийски Университет „Свети Климент Охридски”.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд