Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Директорът на Националната следствена служба и заместник на Главния прокурор по разследването Евгени Диков е предложен от следователи за изборен член на ВСС

21  февруари 2017 година

Следователи от Националната следствена служба и Окръжни следствени отдели в Окръжните прокуратури от страната предложиха кандидатурата на Евгени Диков – директор на НСлС и заместник на Главния прокурор по разследването за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите.

Кандидатурата на Евгени Диков е предложена от 17 следователи и е първата номинация за изборен член на ВСС от квотата на магистратите. В мотивите на предложителите е посочено, че Евгени Диков притежава необходимите лични, професионални и нравствени качества да бъде избран за член на Висшия съдебен съвет.

Предложението е депозирано във ВСС на 20.02.2017 г. при спазване на изискванията на чл. 29в от ЗСВ и чл. 12 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, а именно след обнародване в Държавен вестник на свикването на Общото събрание и не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането му – 13.03.2017 г., заедно с писменото съгласие на кандидата.

В съответствие с Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите (Глава Пета - Издигане на кандидатури и провеждане на предизборна кампания), чл. 12, ал. 3 „предложенията с мотивите към тях и имената на предложителите се обявяват на интернет страницата на ВСС в срок до три дни от постъпването им.

Общото събрание на следователите за избор на член на ВСС ще се проведе в две последователни съботи на 13.05.2017 г. и на 20.05.2017 г.

До момента не са постъпили предложения за издигане на кандидатури за членове на ВСС от квотата на прокурорите. Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС ще се проведе в две последователни съботи на 27.05.2017 г. и на 03.06.2017 г. 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд