Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

СЪОБЩЕНИЕ

Нова редакция на препоръките от Съда на Европейския съюз към националните съдилища относно отправянето на преюдициални запитвания

Съдът на Европейския съюз прие нова редакция на препоръките към националните юрисдикции относно отправянето на преюдициално запитване. Документът е публикуван на всички официални езици на Европейския съюз в Официалния вестник на ЕС (C 439) от 25 ноември 2016 г., както и на интернет страницата на ВСС в раздел Международна дейност/ Доклади, анализи и решения/ Доклади и решения от европейски институции.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд