Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Маргарита Георгиева Георгиева за административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Шумен

22 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС избра с 10 гласа „за”  Маргарита Георгиева Георгиева за окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Шумен. Другият кандидат Делян Аркадиев Димитров – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен получи 1 глас „за“.

Прокурор Маргарита Георгиева Георгиева има над 18 години юридически стаж. От тях над 16 години като прокурор последователно в Районна прокуратура – Велики Преслав и Окръжна прокуратура – Шумен, а от 2013 г. и към настоящия момент е заместник окръжен прокурор, като от 14.12.2016 г. изпълнява функциите административен ръководител. В концепцията си за стратегическо управление на Окръжна прокуратура – Шумен тя набелязва като приоритети: увеличаване броя и качеството на бързите и незабавни производства, постоянен контрол за срочност,  качество и ефективност в работата на магистратите,  намаляване броя на оправдателните присъди и на върнатите от съда дела, по-широко използване капацитета на следователите и екипна организация на работата по досъдебните производства с фактическа и правна сложност. Сред акцентите са прозрачност в работата на Окръжната прокуратура, активно участие на прокуратурите от съдебния район в превантивната дейност.

Кандидатът бе подкрепен от членовете на ВСС Михаил Кожарев, Елка Атанасова и Магдалена Лазарова.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд