Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Красимир Димитров Първанов за административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Трън

22 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС избра с 9 гласа „за” и 2 гласа „против” Красимир Димитров Първанов за районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Трън.

Прокурор Първанов има над 26 години юридически стаж. От 1995 г. – 2006 г. е следовател в Окръжна следствена служба – Перник, а от м. май 2006 г. е прокурор в Районна прокуратура – Перник. С решение на Прокурорската колегия на ВСС от 10.11.2016 г. е определен за и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Трън.

В Концепцията си Първанов залага на надграждане и доразвиване на постигнатите добри практики и достижения, утвърждаване на новите тенденции, при съобразяване с измененията в криминогенната обстановка, като водеща следва да бъде активността на прокурора и непримиримостта към престъпленията и нарушенията.

Специфичните приоритети са производствата за престъпления свързани с охраната на държавната граница, каналджийство и подпомагане на незаконното пребиваване на чужденци, бракониерство и незаконна сеч. Кандидатурата на прокурор Първанов бе подкрепена от Румен Боев – член на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд