Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС не уважи молба за преместване на Райна Бачева – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград

22 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС остави без уважение молбата от Райна Петкова Бачева – прокурор в Районна прокуратура – гр. Благоевград, относно приложението на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, тъй като след приключване на конкурсната процедура за повишаване и преместване в длъжност „прокурор” в Окръжна прокуратура гр. Благоевград, не е налице освободена длъжност. Свободните към момента две длъжности са обявени, с решение на Прокурорската колегия на ВСС по пр. № 05/08.06.2016 г., на конкурс за повишаване и преместване.

С разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ (в сила от 09.08.2016 г.), законодателят е предвидил възможност съответната колегия на ВСС, в 9-месечен срок от приключване на конкурсната процедура и при наличие на освободена длъжност, да назначи следващия по ред кандидат, получил крайна оценка не по-ниска от „много добър 5.00“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд