Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 234 от ЗСВ повиши на място в по-горен ранг 14 прокурори

22 февруари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 234 от ЗСВ повиши на място в по-горен ранг 14 прокурори, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия остави без уважение предложението на административния ръководител на Районна прокуратура – Г. Оряховица за повишаване на място в по-горен ранг на заместник-районния прокурор, поради липса на предпоставките по чл. 234 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд