Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Във Висшия съдебен съвет ще се проведе Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България

22  февруари 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС определи г-жа Магдалена Лазарова – член на ВСС, за представител на Колегията в Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, която ще се проведе на 24.02.2017 г. Поканата е отправена в контекста на Споразумението за сътрудничество с Националната прокурорска мрежа и ангажираността на съдиите от Мрежата съвместно с прокурори от Прокуратурата на Република България като лица за контакт в Европейската съдебна мрежа.

В дневния ред на събитието са включени представянето на Отчет за дейността на мрежата за периода от м. март 2016 г. до настоящия момент, одобряване на Програма за дейността на Мрежата за следващия годишен период, както и дискусия по проблемите на международното сътрудничество по наказателни дела.

Освен до Прокурорската колегия покана за участие в Годишната среща е отправена до Комисията по атестиране и конкурси към Съдийската колегия на ВСС, Съдийската колегия на ВСС, заместник-председателя на ВКС и председател на Наказателната колегия, Националния представител на Република България в Евроджъст, заместника на Националния представител на Република България в Евроджъст, националния кореспондент на Република България в Европейската съдебна мрежа, директора на Националния институт на правосъдието, представители на дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси” в Министерство на правосъдието, Центъра за обучение на адвокати „Кр. Цончев” и съдии с интерес в областта на международното сътрудничество по наказателни дела.

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България е създадена с решение на ВСС по протокол № 44/30.07.2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд