Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи свои представители за участие в работна група към Министерство на правосъдието за изготвяне на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на магистрати

22 февруари 2017 година

Прокурорската колегия определи Магдалена Лазарова – член на ВСС и Калин Иванов – директор на Бюрото по защита към главния прокурор на Република България за участие в работната група на Министерство на правосъдието, по искане на министъра на правосъдието. Работната група ще изготви проект на Наредба за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи.

С приетите изменения и допълнения на ЗСВ е предвидено, че организирането на охраната на съдии, прокурори и следователи се осъществява при условия и по ред, определен с наредба на министъра на правосъдието, съгласувано с пленума на ВСС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд