Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Стартира изпълнението на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“ изпълняван от Министерство на правосъдието в партньорство с ВСС

22 февруари 2017 година

Стартира изпълнението на проект „Инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационната инфраструктура, информационните системи, услуги и регистри в сектор „Правосъдие“ по Оперативна програма „Добро управление”,  изпълняван от Министерство на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет.

На откриващата конференция  по проекта присъстваха членовете на ВСС д-р Незабравка Стоева - координатор на проекта от страна на ВСС и председател на Комисията „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” към Прокурорската колегия, г-жа Елка Атанасова, г-н Румен Георгиев – председател на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” към Пленума на ВСС, г-н Розалин Трендафилов и г-н Светослав Неделчев – координатор по проекта от страна на ВСС.

Висшият съдебен съвет с решение по протокол № 18/14.04.2016 г. определи за участници в екипа за управление на проекта д-р Незабравка Стоева – член на ВСС и председател на Комисията „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС” към Прокурорската колегия за координатор на проекта за органите на съдебната власт и инж. Светослав Неделчев – началник отдел „Информационно обслужване на ВСС“ за координатор със специални задачи за органите на съдебната власт. Проектът цели осигуряването на анализи и данни за подготовката и реализацията на бъдещи стратегически проекти в изпълнение на Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие.

При изпълнението на проекта ще бъде извършена пълна инвентаризация и анализ на състоянието на IT и комуникационната инфраструктура, информационните системи и услуги и свързаните с тях процеси в сектор „Правосъдие”. Предвидено е и извършване на цялостен преглед на регистъровата система в сектор „Правосъдие”, както и изготвяне на препоръки за редизайн на съществуващи и създаване на нови регистри.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд