Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС реши да се преустрои недвижим имот за нуждите на Административен съд – София град, Административен съд – София-област и Софийска градска прокуратура

23 февруари 2017 година 

Пленумът на Висшия съдебен съвет единодушно прие недвижим имот, намиращ се на ул. „Драган Цанков“ № 6, да бъде преустроен и ремонтиран за нуждите на Административен съд – София-град и Административен съд-София – област, да се осигурят 8 кабинети за Софийска градска прокуратура /за нуждите на отдел „Административен“/, както и по възможност за други органи на съдебната власт.

Пленумът на ВСС реши да изпрати на фирмата-изпълнител техническите данни за изготвяне на документацията по обществената поръчка, с оглед нуждите на Административен съд – София град, Административен съд – София област и отдел „Административен“ при Софийска градска прокуратура.

Решението е в изпълнение на Инвестиционната програма на ВСС и сключен договор за „Подготвяне на документация за провеждане на обществена поръчка за строителство и основен ремонт на сградите на съдебната власт“. Предложението на Комисия „Управление на собствеността“ се предхожда от проведено изслушване на административните ръководители на Административен съд – София град, Административен съд – София област и представители на Инспектората към ВСС и Прокуратурата на Република България, както и от доклади от експертите в дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“.

Преустройството на сградата на ул. „Драган Цанков“  ще реши проблемите на двата съда и ще създаде възможност прокуратурата да осъществява функциите си по административните дела. Към момента Административен съд – София град ползва част от административна сграда, чиято площ е крайно недостатъчна за да осигури необходимите условия за работа на магистратите и служителите на съда. Административен съд – София-област е разположен също в част от имот – частна собственост. Преустройството на имота на ул. „Драган Цанков“ № 6 ще разреши проблема с осигуряване на сграда за нуждите на съда.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд