Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение решение на Гражданския съвет относно проектите на Наредбите по чл. 209б от ЗСВ за атестирането на магистрати, административните ръководители и техните заместници

23 февруари 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение решението на Гражданския съвет към ВСС от заседание по протокол № №35/20.01.2017 г., т. 1, относно Проекта на Наредба по чл. 209б от ЗСВ за показателите, методите за атестиране и механизма за оценяване на прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници и Проекта на Наредба по чл. 209б от ЗСВ за показателите и методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд.

С приетия акта Гражданският съвет отправя предложение към т. 5 на чл. 32: Показатели по общия критерий „Умения за оптимална организация на работата“ от Проекта на Наредба по чл. 209б от Закона за съдебната власт за показателите и методиката за провеждане на атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд да се добави изрично следният текст:  „Участие в управителните органи на съсловни магистратски организации, съсловни организации и дейности, насочени към повишаване общественото доверие в съдебната система, като образователни програми, дни на отворените врати и други активности, насочени към широката общественост“. Актът своевременно е бил представен на двете работни групи към Съдийската и Прокурорската колегии.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд