Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела проведе Годишната си среща във ВСС

24 февруари 2017 година

На 24 февруари 2017 г. в сградата на Висшия съдебен съвет се проведе Годишната среща на членовете на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНДРБ), създадена с решение на ВСС по Протокол № 44/30.07.2015 г. 

 Гости на срещата бяха г-жа Соня Найденова – член на Съдийската колегия на ВСС и г-жа Магдалена Лазарова – член на Прокурорската колегия на ВСС, г-жа Бонка Янкова и г-жа Весислава Иванова - членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, г-жа Павлина Панова – заместник на председателя на Върховния касационен съд и председател на Наказателната колегия на ВКС, г-жа Миглена Тачева – директор на Националния институт на правосъдието, г-н Цветомир Йосифов – завеждащ Международен отдел на Върховната касационна прокуратура и Национален кореспондент на Република България за Европейската съдебна мрежа,  г-жа Любомира Димитрова – ръководител на отдел „Сътрудничество по наказателни дела“ в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“ на Министерството на правосъдието, адвокат Ели Христова – изпълнителен директор на  Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и съдии от страната.

Срещата беше открита и се проведе под ръководството на националното лице за контакт на НСММСНДРБ - Ангелина Лазарова, съдия в Апелативен съд – Варна.

Тя представи Отчет за дейността на Мрежата през периода месец март 2016 г. – месец февруари 2017 г. В него се посочва, че съдиите – членове са предоставили своевременно и компетентно съдействие чрез общо 103 броя  дейности, сред които по официални запитвания, постъпили от 75 органи (45 национални, 15 чуждестранни, 9 от други контактни точки и 5 от Евроджъст). Проведени са обучения на съдиите по апелативни райони по конкретни теми от областта на международното сътрудничество по наказателни дела, членовете на Мрежата са участвали в Националната конференция на Евроджъст, в срещи на Европейската съдебна мрежа, в Регионална среща на немскоговорящите контактни точки на ЕСМ и други.

Обсъдена и одобрена бе Програма за дейността на Мрежата през следващата година, която включва дейности по запитвания, обучения, утвърждаване на Мрежата като център за професионален диалог по проблемите на международното сътрудничество по наказателни дела и други. Проведена бе дискусия по проблемите на международното сътрудничество по наказателни дела.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд