Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед за обръщане на внимание на Татяна Коева – съдия в Окръжен съд – Стара Загора

28 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 51/19.01.2017 г. на Красимир Георгиев – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Стара Загора, с която на основание чл. 327 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Татяна Гьонева Коева – съдия в Окръжен съд – Стара Загора. Наказанието е наложено във връзка със Становище на Инспектората към ВСС с констатации за нарушение на разпоредбата на чл. 340 от Наказателно – процесуалния кодекс за изготвяне и предаване на мотиви към постановен съдебен акт, довело до неоснователно забавяне на приключването на наказателното производство.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд