Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС откри процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

28 февруари 2017 година

         Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт обяви свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – свободна длъжност;

  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Девня – свободна длъжност;

  • Административен ръководител – председател на Районен съд – Луковит – свободна длъжност.

    Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет в 30-дневен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“.

    Решението на Съдийската колегия ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано на интернет страницата на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд