Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Миглена Тянкова за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Хасково

28 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт,  определи Миглена Тенева Тянкова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Хасково, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Хасково, считано от 02.03.2017 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Предложението е направено от административния ръководител – председател на Апелативен съд – Пловдив, във връзка с изтичащ на 01.03.2017 г. мандат.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд