Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши на място в по-горен ранг 29 съдии

28 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт повиши на място в по-горен ранг 29 съдии, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия остави без уважение предложението на административния ръководител на Окръжен съд – Бургас за повишаване на място в по-горен ранг на съдия, поради липса на една от кумулативно предвидените предпоставките по чл. 234 от ЗСВ, а именно прослужени най-малко три години на съответната или приравнена длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд