Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие обобщена информация за разгледани през второто полугодие на годината дела във ВКС и отчет за дейността на ВАС за 2016 г.

28 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие предоставената на основание чл. 114, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния касационен съд за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

Съдийската колегия прие също предоставената на основание чл. 122, ал. 1, т. 14 от Закона за съдебната власт обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата във Върховния административен съд за 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд