Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие решение относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

28 февруари 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт и прие първо, че тя не се прилага за свободните длъжности, определени за заемане чрез конкурс за първоначално назначаване, които са останали незаети поради необявяване на конкурса или поради липса на класирани кандидати в проведен конкурс за първоначално назначаване.

Второ с решението на Съдийската колегия се уточнява, че изискването на чл. 191, ал. 1 от ЗСВ кандидатът да е прослужил минимум три години на последната заемана длъжност, следва да се преценява към датата на обявяване на конкурса в „Държавен вестник“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд