Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри Вариант II на разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2018-2020 г. и приложенията към нея, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 37/19.01.2017 г.

1 март 2017 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри Вариант II на разчетите по бюджетната прогноза на съдебната власт за периода 2018-2020 г. и приложенията към нея, в изпълнение на Решение на Министерски съвет № 37/19.01.2017 г.

Във връзка с оценка на ефективността на отделните структури на съдебната  власт и предстоящата реформа на съдебната карта, не се предвиждат нови щатни бройки в органите на съдебната власт. В одобрения експертен вариант е предвидена актуализация на работните заплати спрямо утвърдения бюджет 2017 г., за да се приложат законоустановените изисквания, с които се определят възнагражденията в съдебната система, както и средствата  за изграждане на информационни системи за осъществяване на електронно правосъдие.

Вариант ІІ е изготвен на база утвърдения бюджет на съдебната власт за 2017 г., с предвидена индексация на заплатите от 6,5 % за 2018 г. Това увеличение на заплатите води до увеличение на издръжката, където се предвиждат средствата за СБКО /3% от основната заплата/ и на осигурителните вноски. Предвидени са и средства за изплащане на обезщетения по ЗСВ и КТ, съгласно предложенията на органите на съдебната власт.

Средствата за основен ремонт на органите на съдебната власт в размер на 22,5 млн. лв., по информация предоставена от комисия „Управление на собствеността“ / пр. 11/22.02.2017 г./, както и за плащане на данъци и такси на недвижимото имущество на съдебната власт са предвидени по бюджета на ВСС, а не са разпределени по органи на съдебната власт.

Размерът на заложените приходи е съобразен с изпълнението им към 31.12.2016 г.

Одобрените разчети и приложенията към бюджетната прогноза ще бъдат изпратени в Министерство на финансите в указания срок.

Тригодишната бюджетна прогноза на съдебната власт за периода 2018-2020 г. ще бъде предоставена на Министъра на правосъдието, за подпомагане изготвянето на проектобюджета на съдебната власт за 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд