Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Тихомир Тодоров за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр. Разград

1 март 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС избра с 8 гласа „за“ Тихомир Тодоров за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр. Разград. Кандидатът Сезгин Сеидов Османов, прокурор в Окръжна прокуратура – Разград получи един глас „за“, а Любомир Манолов Георгиев, районен прокурор на Районна прокуратура – Разград не получи нито един глас „за“.

Тихомир Тодоров има над 25 години юридически стаж, от които над 22 години като прокурор. Бил е следовател в Окръжна следствена служба – Разград в периода 1995 г. – 1997 г., след което е прокурор в Районна прокуратура – Разград. От 2001 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Разград, а от 2010 г. и до настоящия момент е заместник окръжен прокурор.

Становища в подкрепа на кандидатурата на прокурор Тодоров са изпратили прокурори от Районна прокуратура – Разград, прокурорите от Районна прокуратура – Исперих, ръководители и разследващи полицаи в Областната дирекция на МВР – Разград.

През 2016 г. Тихомир Тодоров е поощрен от главния прокурор на Република България  с грамота за образцово изпълнение на служебните му задължения като прокурор и заместник-административен ръководител.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Тодоров определя като основни цели и приоритети – подобряване работата на прокурорите и следователите при доказването и анализирането на финансовото състояние на извършителите на тежки престъпления, особено в сферата на корупцията и организираната престъпност; по-висока натовареност на следователите от окръжния следствен отдел; екипен принцип на работа и активност на наблюдаващите прокурори; подобряване качеството на разследване и наблюдаване при рецидивната престъпност. Предвижда се повишаване качеството и ефективността на прокурорската работа чрез системно и периодично проверяване на движението на преписките и делата в електронните информационни масиви и персонално отчитане на работата на всеки прокурор за срочност, качество и ефективност по възложените му преписки и дела. Сред целите са прилагане на контрол върху прокурорската работа и оптимизиране организацията на работата свързана с инстанционния контрол и надзорните функции; контрол върху дейността на районните прокуратури, повишаване квалификацията на прокурорите, следователите и съдебните служители, оптимизиране и усъвършенстване на административната дейност, активна медийна политика и взаимодействие с медиите за повишаване правната култура на гражданите.       

Кандидатът бе подкрепен от членовете на ВСС Румен Боев и Магдалена Лазарова, които се позоваха на конкретната му визия за подобряване работата на Окръжна прокуратура – Разград и отличното познаване на съществуващите проблеми.  Отчетени бяха професионалните качества и потенциала на  Тодоров да обединява колектива на прокуратурата, както и да бъде успешен административен ръководител.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд