Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи процент на натовареност при при изпълнение на преките трудови задължения на единствения следовател в КАК – Генчо Терзиев

1 март 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС определи 0% натовареност при изпълнение на преките трудови задължения на Генчо Костадинов Терзиев – следовател в НСлС, до изтичане на едногодишния му мандат като член на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия.

Процентът на натовареност при изпълнението на преките трудови задължения на действащите прокурори от ВКП и ВАП, и следователи от НСлС, избрани за членове на КАК, е определен с решение на Прокурорската колегия по протокол № 14/21.09.2016 г.

Генчо Терзиев остава единствения избран следовател от Общото събрание на следователите от НСлС в състава на КАК към Прокурорската колегия, след като следовател Мария Павлова бе назначена на длъжност „служебен министър на правосъдието“ с Указ № 58/24.01.2017 г. на Президента на Република България.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд