Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще изслуша на 08.03.2016 г. ръководството на Специализираната прокуратура с цел подпомагане на дейността й

1 март 2017 година

Прокурорската колегия на ВСС, по предложение на главния прокурор на Република България реши да изслуша на 8 март 2016 г. административния ръководител на Специализираната прокуратура и неговите заместници във връзка с  необходимостта от увеличаване на щатната численост на прокурори, следователи и съдебни служители, проблемите със сградния фонд и материалното осигуряване.

В доклад от Иван Гешев – административен ръководител на Специализирана прокуратура е посочено, че с оглед нормалното функциониране и подобряване работата на магистратите и съдебните служители е необходимо увеличаване на щатната численост със 7 щ. бр. – прокурор; 8 щ. бр. – следовател и 9 щ. бр. за съдебни служители.

Посочено е, че към настоящия момент, с оглед недостатъчното кадрово обезпечение на магистрати и съдебни служители в Специализирана прокуратура са налице множество натрупвани през годините проблеми свързани с унифицираната информационна система; деловодната обработка на входяща и изходяща поща; проблеми с качеството и срочността на разследването; своевременното приключване и окончателно произнасяне на наблюдаващите прокурори по наказателни производства и преписки; качеството на процесуалните актове; веществените доказателства и т.н.

Според прокурор Гешев относително срочно и качествено се провеждат първите действия по разследването, като множеството затруднения в последващите действия имат за обективна причина недостатъчната щатна численост на прокуратурата.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд