Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие принципни решения относно приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ

1 март 2017 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие решения по приложението на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, както следва:

  • Разпоредбата на чл. 193, ал. 6 ЗСВ не се прилага за свободните длъжности, определени чрез заемане чрез конкурс за първоначално назначаване, които са останали незаети поради необявяване на конкурса или са останали незаети поради липса на класирани кандидати в проведен конкурс за първоначално назначаване.
  • Изискването на чл. 191, ал. 1 ЗСВ кандидатът да е прослужил минимум три години на последната заемана длъжност, следва да се преценява към датата на обявяване на конкурса в Държавен вестник.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд