Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдия Илияна Балтова е първата номинирана кандидатура за член на Съдийската колегия на ВСС

1 март 2017 година

Съдии от Апелативен район Бургас предложиха кандидатурата на Илияна Балтова – съдия в Апелативен съд – Бургас, за член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Кандидатурата на съдия Илияна Балтова е издигната от 13 съдии от Апелативен съд – Бургас и командировани в него. Тя е първата номинирана за изборен член на ВСС от квотата на съдиите. В предложението е посочено, че съдия Балтова се е доказала като магистрат с ярък професионализъм, както и че с личните и професионалните си качества би привнесла стойност в работата на Висшия съдебен съвет и би допринесла за издигане на авторитета на този орган и на органите на съдебната власт.

Предложението е депозирано във ВСС на 28.02.2017 г. при спазване на изискванията на чл. 29в от ЗСВ и чл. 12 от Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите, а именно след обнародване в Държавен вестник на свикването на Общото събрание и не по-късно от два месеца преди първата събота на провеждането му – 10.04.2017 г., заедно с писменото съгласие на кандидата.

Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС ще се проведе в две последователни съботи на 10.06.2017 г. и на 17.06.2017 г.

До момента е постъпила една кандидатура за член на ВСС от квотата на следователите, а предложения за издигане на кандидатури за членове на ВСС от квотата на прокурорите все още не са направени.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд