Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Решения на Комисия „Управление на собствеността” във връзка с осигуряване нова сграда на Районен съд гр. Карлово

01 март 2017 година

На редовно заседание днес Комисията по управление на собствеността към Пленума на ВСС проведе среща с г-н Венелин Николов – собственик на частен имот във връзка с временно разрешаване на сградния проблем на Районен съд гр. Карлово. Беше постигната договореност за сключване на договор за наемане на имота като бе възложено във възможно най-кратък срок дирекция „Управление на собствеността” да подготови необходимата документация. С цел осигуряване на зали за провеждане на съдебните заседания ще бъде изпратено писмо до Министерство на образованието и науката за безвъзмездно предоставяне право на ползване на кабинети от намиращия се в непосредствена близост Техникум по механотехника „Братя Евлоги и Христо Георгиеви”. През изминалите десет дни Комисия „Управление на собствеността” предприе редица спешни, неотложни мерки във връзка с възникналата аварийна ситуация в сградата на Районен съд гр. Карлово предизвикана от строителни дейности във връзка с изграждане на нова сграда за „Банка ДСК” ЕАД.

В днешното заседание Комисията набеляза и конкретни мерки за ускоряване въвеждането в експлоатация на новата сграда, предвидена за нуждите на Наказателната колегия на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура. Отчетено беше, че е постигнато своевременно разрешаване на натрупаните до момента проблеми като е необходимо организиране и провеждане на работна среща с представители на Столична община за спешно възстановяване на тротоарната настилка около бъдещата съдебна сграда, възстановяване на щетите от възникналата авария в края на 2016 г., след което ще бъде възможно внасянето на пълната техническа документацията в ДНСК – Дирекция „Национален строителен контрол” за назначаване на държавна приемателна комисия.

Междувременно са предприети необходимите действия за обучение на служителите от ГД „Охрана” за работа със системите на сигурност и тяхното препрограмиране.

Във връзка с постъпили искания от административните ръководители на органите на съдебна власт за отпускане на средства за текущи и аварийни ремонти Комисия „Управление на собствеността” взе решение за предоставяне на средствата.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд