Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра Радостин Радков за втори мандат председател на Административен съд – София-град

7 март 2017 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 12 гласа „за“ и 1 глас „против“ Радостин Димитров Радков за втори мандат административен ръководител – председател на Административен съд – София-град.

Той има над 24 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата му започва като стажант-съдия в Окръжен съд – Сливен пред 1991 г. От следващата година е съдия в Районен съд – Сливен, като в периода 1995 - 2005 г. е негов административен ръководител – председател. От 15.02.2007 г. до 30.01.2012 г. е бил съдия в Административен съд – Стара Загора, след което е избран за административен ръководител – председател на Административен съд – София-град.

Във ВСС са получени 7 становища в подкрепа на неговата кандидатура от Асоциацията на българските административни съдии, от съдиите от Административен съд – Стара Загора, от административните ръководители – председатели на Окръжен съд – Сливен и на Районен съд – Сливен, от съдебните служители при Административен съд – София-град, от Софийския адвокатски съвет и от Юридическия факултет на УНСС.

Радостин Радков посочва като основни причини да се кандидатира за втори мандат, доверието получено от колегите му в съда, както и положителната равносметка на постигнатото в съда под негово ръководство. Тя е потвърдена с решение на Общото събрание на съдиите от 16.01.2017 г. за подкрепа на кандидатурата му. Съдия Радков посочва, че е изпълнил всички набелязани в концепцията му за първия управленски мандат цели, като в съда са продължени установените и доказани добри практики за бързо, професионално и прозрачно правосъдие в съда и са надградени с нови. Кандидатирайки се за поста, той се уповава също на дългогодишния си професионален и управленски опит, както и на получената от него максимална атестационна оценка.

В представената Концепция за стратегическо управление на Административен съд – София-град, за втория  мандат на административен ръководител, Радостин Радков си поставя цели като решаване на проблема с битовите и материални условия, в които работи съдът; перманентен и изпреварващ анализ на законодателните предложения, свързани с административното правосъдие; въвеждане на елементи от Електронното правосъдие и реализиране на електронно призоваване на страни по съдебни производства; осигуряване на възможност за безкасово плащане на съдебните такси; уеднаквяване на съдебната практика като един от основните проблеми в правораздаването; реализиране на проект за сътрудничество между съдиите от съседни държави, както и  засилване на международното сътрудничество в областта на бежанците, търговските марки, патентите, чрез обучителни програми; като цел е набелязано засилване на ефекта от дните на отворените врати и съвместните инициативи с учебни заведения и други.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд